stderr

Jakub Jedelský

CentOS: Rozšíření PECL pro PHP 5.2.x a 5.3.x

V základních repozitářích distribuce CentOS 5.5 je dostupná verze PHP 5.1(.6), která už mnoha zákazníkům (docela pochopitelně) nedostačuje a požadují verze vyšší. Využít lze jak PHP 5.2.x, kde balíky jsou v repozitáři CentOS Testing nebo PHP 5.3.x z repozitáře remi.

Pro tyto verze ale většinou neexistují rozšíření PECL ve formě balíku - nejsou dostupné pomocí yum. Musíme si tedy zkompilovat vlastní (a do budoucna s tím počítat, protože např. při aktualizaci PHP se může všechno rozbít..).

Začneme instalací balíků, které potřebujeme pro instalaci/kompilaci:

$ yum install php-devel gcc php-pear

Samotná instalace probíhá pomocí příkazu pecl. Pokud tedy chceme instalovat rozšíření fileinfo, použijeme tento příkaz:

$ pecl install fileinfo

Upravíme soubor php.ini, tak aby se naše rozšíření načetlo:

$ cat /etc/php.d/fileinfo.ini
extension=fileinfo.so

A jsme na konci. Stačí znovunačíst nastavení webserveru a vše (by mělo) funguje jak má.

$ service httpd reload

Pro rychlé ověření můžete zkusit zavolat phpinfo z příkazové řádky:

$ php -r "phpinfo();" | grep "fileinfo"
/etc/php.d/fileinfo.ini,
fileinfo
fileinfo support => enabled

Úplně jednoduché. PECL se sám postará o co je třeba, ale přece jen je CentOS postaven nad rpm balíčky, proto někdy v budoucnu ukážu, jak si takový balíček jednoduše vytvořit.