stderr

Jakub Jedelský

Docker: Jak jsme se seznámili - 2.díl

V první části seznamování jsem skončil dost narychlo. Na jednu stranu jsem nechtěl zatěžovat hlavu váženého čtenáře dlouhým čtením a na druhou jsem psal v noci a už se mi chtělo spát. Zkusím tu tedy dokončit zprovoznění MySQL pod Dockerem (pokud se vám to ještě nepovedlo). Tentokrát vám na začátek dopřeju lehce teorie. Pokračovat pak budu v podobném duchu - z pohledu člověka, který k Dockeru jen lehce přičuchl. Pokud mě doplníte v komentářích jako u prvního dílu (doporučuju přečíst), máte u mě veliký dík!

Docker logo

Mimochodem, Docker oslavil 20. března první narozeniny. Takže vše nej a hodně spokojených uživatelů do dalších let!

Z praxe k teorii

Více do hloubky jsem se Dockerem začal zabývat až díky komentáři od AoJ - byla tu teda jistá pravděpodobnost, že zkušenějšímu dockeristovi mohly při čtení běhat mžitky před očima. Neručím za to, že to bude lepší. Dovolte mi se, před nastartováním MySQL, lehce otřít o teorii.

Obraz versus kontejner

TL;DR: Docker rozlišuje mezi obrazem (Image), což je neměnný a read-only stav systému, a kontejnerem (Container) - read-write vrstvou nad obrazem.

Jednotlivé obrazy se rozlišují pomocí ID, jsou uklády v repozitářích (např. centos) a odděleny tagy (např. 6.4). V okamžiku, kdy nějaký obraz chceme použít, Docker jej vezme a přidá vrstvu Union File Systému, který už je zapisovatelný. Této vrstvě (ke které jsou připojené nějaké další informace, jako třeba nastavení sítě) se pak říká kontejner.

Kontejner může mít dva stavy: běžící (running) a ukončený (exited). Běžící je asi pochopitelný - to je ten, kde běží nějaký proces (bash, mysql, ...). Ale ten ukončený (nebo zastavený, chcete-li), ten zmátl nejen mě. Pokud jste totiž z obrazu kontejner pustili, změnili, zastavili a opět spustili, byly všechny změny pryč. Je to právě tím, že jste si druhým spuštěním vytvořili nový kontejner z původního read-only obrazu. Původní kontejner je ale stále uložený - tyto kontejnery si můžete vypsat pomocí docker ps -a.

Ukončený kontejner můžete opět nastartovat se všemi parametry (docker start), můžete jej smazat (docker rm) nebo si změny, které jste udělali, commitnout do obrazu (to je ten docker commit z prvního dílu). Commitem si můžete změnit stávající obraz nebo vytvořit nový. Pokud si už chvilku s Dockerem hrajete, pak těch kontejnerů budete mít dost a každý si bere nějaké místo z disku, není od věci je tak promazat:

docker rm $(docker ps -a -q)

Z teorie zpět k praxi (dokončení)

Skončil jsem tím, že jsem se zkusil připojit k MySQL server. Zareagoval tak, že poslal chybu: ERROR 1130 (HY000): Host '172.17.42.1' is not allowed to connect to this MySQL server. Pokud jste se s tím nikdy nesetkali, tak blahopřeju. Chyba neznamená nic jiného, než že uživat root nemá právo k přihlášení z jiného systému (ta zpráva je vlastně docela jasná). Čeká nás tak drobná oprava kontejneru. Vezmu to rychle, protože se víceméně jen opakuji:

 1. Vypneme běžící kontejner

  Ten jsem našel a vypnul už posledně, posloží k tomu docker ps a docker stop.

 2. Přihlásíme se do bashe a pod ním do mysql

  I přihlášení do bashe kontejneru jsme absolvovali, pak jen mysql spustíme a přihlásíme se (protože z 'localhostu' to jde).

  $ docker run -t -i centos/mysql /bin/bash
  bash-4.1# service mysqld start
  bash-4.1# mysql -u root
  mysql>
  
 3. Opravíme práva

  Tady už od Dockeru uhýbám víc než chci, ale pojďme to nastavit (na bezpečnost teď nehledíme):

  mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'root'@'%';
  mysql> quit;
  bash-4.1# exit
  
 4. Protože chceme používat původní obraz, commitneme do něj změny

  Další opáčko:

  $ docker ps -l
  CONTAINER ID   (...)
  9fcaef7a2b56   (...)
  $ docker commit 9fcaef7a2b56 centos/mysql
  
 5. A nastartujeme kontejner

  $ docker run -p :3306:3306 -d centos/mysql /usr/bin/mysqld_safe
  

A je hotovo, můžete setřít pot z čela. Pokud se teď zkusíme přihlásit, neměli bychom mít problém a můžeme s mysql vesele pracovat:

$ mysql -u root -h 0.0.0.0
mysql>

A příště to všechno zkompletujeme pod jeden Dockerfile, abychom to na jiném systému mohli sběhnout všechno na jeden příkaz. Toto je jedna z důležitých věcí, kvůli které je Docker tak oblíbený.