stderr

Jakub Jedelský

LVM v RAID poli s kickstart

Anaconda při instalaci CentOS 6 pomocí kickstart souboru trpí zvláštním nešvarem: při rozdělení disků pro použití LVM může zahlásit chybu new lv is too large to fit in free space (celý výpis chyby); i když to není pravda. Kde je problém?

Začnu tím, jak chci mít disky rozděleny:
Mějme dva identické disky, které budou v softwarovém RAIDu 1 (mirroring), rozděleny budou na \~250MB /boot a zbytek pro LVM, ve kterém bude swap a /. Podle dokumentace jsem začal s tímto:

# initialize and partitioning
clearpart --all --initlabel
part raid.11  --size=256   --asprimary --ondrive=sda
part raid.12  --size=1 --grow       --ondrive=sda
part raid.21  --size=256   --asprimary --ondrive=sdb
part raid.22  --size=1 --grow       --ondrive=sdb

# RAID
raid /boot   --fstype ext4  --device md0  --level=RAID1 raid.11 raid.21
raid pv.01   --fstype ext4  --device md1  --level=RAID1 raid.12 raid.22

# LVM
volgroup sysvol pv.01
logvol swap   --vgname=sysvol --fstype=swap  --size=8192    --name=swap
logvol /    --vgname=sysvol --fstype=ext4  --size=1 --grow  --name=root

Což skončilo chybou výše zmíněnou, která je už samozřejmě nahlášená v Bugzille. Po chvilce pročítání problému jsem zjistil, že Anaconda ignoruje parametr --grow a nedokáže si velikost disku vypočítat. Bere tak velikost oddílu pro LVM jako 1MB; a tam se 8GB, které tam cpeme pro swap nevejde. Heuréka.

Dočasné řešení (dokud nevyjde CentOS s aktualizovanou instalačkou) je tedy používat velikost raid oddílu větší než je součet logických svazků (např.: 9000 > 8192 + 1):

part raid.11  --size=256   --asprimary --ondrive=sda
part raid.12  --size=9000 --grow      --ondrive=sda
part raid.21  --size=256   --asprimary --ondrive=sdb
part raid.22  --size=9000 --grow      --ondrive=sdb