stderr

Jakub Jedelský

MySQL: přidání uživatele a databáze (a pár poznámek)

Další článek z velmi nepravidelné série "Základy administrátora" se zaměřuje na tu úplně nejprvotnější práci s MySQL - vytvoření databáze a uživatele. Samozřejmě z řádky, pokud máš phpMyAdmin, můžeš si to ručně naklikat..

Může Ti to připadat jako hloupost, ale věř, že dnes už existuje tolik služeb, které vyžadují MySQL, že se tyto základní jednoduché příkazy hodí znát "jako svoje boty". Už jen proto, že naklikání z nějakého webového/grafického rozhraní jednoduše zdržuje.

Ve všech případech začneme tím, že se přihlásíme na MySQL server (pod účtem root):

$ mysql -u root -p -h localhost
Enter password:
mysql>

Jak na databázi

Začněme databází, k jejímu vytvoření použijeme příkaz CREATE DATABASE:

mysql> CREATE DATABASE jmeno_databaze;

Hotovo. Snad ještě zdůrazním, že jméno databáze musí splňovat pár požadavků:

  • maximální délka je 64 znaků
  • nesmí obsahovat mezeru
  • nesmí obsahovat znaky /, \, . a znaky, které nejsou povolené v názvech souborů
  • nejjednodušší je použít anglickou abecedu a znak _ oddělující slova

Pozor na nastavení kódování. MySQL server může být nastaven všelijak - při zakládání databáze se Ti může hodit nastavení možného kódování pomocí CHARACTER SET třeba na univerzální UTF-8. Stejně tak porovnávání se nastavuje pomocí COLLATE, v ČR se hodí utf8_czech_ci. Více info o MySQL a jazycích je na Intervalu. Celý příkaz by byl pak:

mysql> CREATE DATABASE jmeno_databaze CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;

Jak na uživatele

Vytvoření uživatele je tak jednoduché, že na to zase stačí jeden příkaz:

mysql> CREATE USER 'uzivatel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nejake-heslo';

V tuto chvíli máte vytvořeného uživatele, který se může z lokálního stroje(!) přihlásit a...to je skoro vše. Ještě jsme mu nedali práva k žádné databázi.

Odkud se uživatel přihlašuje nám určuje řetězec za @ - pokud je zde 'localhost' nebo '127.0.0.1' je přihlášení možné jen z lokálního stroje. Zadat zde můžeme jak jméno počítače, tak IP adresu. Chceš-li vytvořit uživatele, který se může přihlašovat odkudkoliv, je třeba příkaz trošku upravit:

mysql> CREATE USER 'uzivatel'@'%' IDENTIFIED BY 'nejake-heslo';

Právě znak procenta (%) MySQL serveru říká, že tento uživatel se může přihlásit z jakéhokoliv počítače.

Jak to dát dohromady

Už máme databázi i uživatele, takže nám zbývá jen je spojit neboli přiřadit uživateli uzivatel práva k databázi jmeno_databaze:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON jmeno_databaze.* TO 'uzivatel'@'localhost';

Vytvoření uživatele a přiřazení práv můžeme spojit do jednoho příkazu:

mysql> GRANT ALL ON jmeno_databaze.* TO ‘uzivatel’@'localhost' IDENTIFIED BY ‘nejake-heslo’;

S právy k databázím není žádná sranda a je dobré je přidělovat s rozumem. Pro bližší nastudování koukněte do dokumentace.

Zdroje

MySQL Reference Manual: adding user
MySQL Reference Manual: create database
Interval.cz: MySQL - čeština a slovenština