stderr

Jakub Jedelský

MySQL: unauthenticated user

Nedávno jsem narazil na zajímavý problém: MySQL na jednom nepříliš vytíženém serveru začalo vracet chybu Too many connections, i když z počet spojení běžně stačí s rezervou. Po chvilce pátrání jsme s programátorem zjistili, že jednou za čas se tam objeví spousta připojení ze vzdáleného (legitimního) serveru označená jako "unauthenticated user". Výpis MySQL procesů byl pak plný takovýchto řádek:

| 263718676 | unauthenticated user | 10.0.0.2:51896 | NULL    | Connect     |   NULL | login  | NULL |

Po chvilce pátrání jsem zjistil, že nejde o útok - ani nevíte jaká je to po pár zkušenostech úleva. Chyba byla ve špatné komunikaci s DNS servery, které dostatečně rychle neodpovídaly.

MySQL se DNS serverů dotazuje téměř při každém uživatelském loginu (používá sice nějakou vnitřní cache, ale asi to není žádná bomba). Využívají se k tomu funkce gethostbyaddr(), pomocí které se zeptá, jaký záznam na této IP vězí. Potom nasadí gethostbyname() a porovná vrácenou IP adresu s původní (více rozepsané je to v dokumentaci). Jednoduché a účinné do okamžku, kdy se zhorší komunikace právě s DNS servery. Nabízejí se dvě možnosti, jak to vyřešit:

  • Použijte přepínač --skip-name-resolve. Hodí se hlavně v případě, že dopředu nevíte, odkud se k serveru klienti připojují. S použitím ale musíte upravit všechny záznamy pro povolené uživatele, tak aby ve sloupci Host byly jen IP adresy nebo 'localhost'.
  • Zapište záznamy s klienty do /etc/hosts souboru. Funkce gethostbyaddr() i gethostbyname() se nejdříve podívají právě do tohoto souboru než aby se dotazovaly jiných serverů. Tato možnost se hodí, pokud máte pár jen statických klientů.

Třeba to někomu pomůže..