stderr

Jakub Jedelský

(Ne)aktuální čtení #8

Nepravidelná dávka odkazů je tu.


CREATE TABLE 👤(
  🔑 INTEGER PRIMARY KEY,
  🗣 varchar(64), -- name
  🗓 DATE -- date of registration
);