stderr

Jakub Jedelský

Tipy a triky pro OpenSSL

Kdo si ještě nevygeneroval svůj self-signed certifikát nebo alespoň CSR pro certifikační autoritu, jako by nebyl. OpenSSL je opensource implementace pro SSL a TLS a díky pár příkazům dokážete vygenerovat klíč, CSR i samotný certifikát. A zpětně pak tyto data zkontrolovat nebo převést na jiný formát. Jen je vhodné si zapamatovat pár přepínačů a možností, které se ze začátku nemusí zdát úplně intuitivní. Sepsal jsem mé nejoblíbenější.

Generujeme …

… samotný privátní klíč (RSA):

openssl genrsa -out klic.key 2048

… CSR s novým klíčem

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout klic.key -out zadost.csr

… CSR s již existujícím klíčem

openssl req -new -key klic.key -out zadost.csr

… vlastní certifikát (self-signed) bez CSR na jeden rok

openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout klic.key -days 365 -out certifikat.crt

… vlastní certifikát z CSR

openssl x509 -req -in zadost.csr -days 356 -signkey podpisovyklic.key -out certifikat.crt

Kontrolujeme …

… certifikát

openssl x509 -text -noout -in certifikat.crt

… CSR

openssl req -text -noout -in zadost.csr

… privátní klíč

openssl rsa -check -in klic.key

… certifikát webserveru

openssl s_client -connect dev.stderr.cz:443

Jako malý bonus zkontrolujeme platnost certifikátu webové stránky. Spustil jsem to pro původní web abych se ujistil, že certifikát je opravdu už skoro dva měsíce propadlý. Včetně výstupu:

$ echo "" |\ 
> openssl s_client -connect dev.stderr.cz:443 2>/dev/null |\
> openssl x509 -noout -dates
notBefore=Feb 23 12:58:12 2012 GMT
notAfter=Feb 22 12:58:12 2013 GMT

Převádíme …

… PKCS#12 (.pfx, .p12 které má rád např. MS Exchange) na PEM (certifikát + privátní klíč v jednom souboru)

openssl pkcs12 -in certifikat.pfx -out certifikat.pem -nodes

… zpět z certifikátu a klíče na PKCS#12

openssl pkcs12 -export -inkey klic.key -in certifikat.crt -out certifikat.pfx

Zdroje a doporučené čtení: