stderr

Jakub Jedelský

Útočí na mě z...

Čas Vánoční je čas pohody, klidu a míru. To platí jen do určité chvíle. Třeba dokud na váš server nezačnou útočit z ... Číny.

Jedná se o celkem aktuální aférku, o které se (pěkně blbě, takže to ani nečtěte) rozepsala Lupa.cz, nějaké detaily o probíhajících útocích jsou na rcnoviny.cz.

Ochrana proti takovému DDOS útoku není žádná sranda a jako admin serveru máte jen omezené pole působnosti. Dokud útočníci nezahltí linku (pak to řešte se svým ISP) a data k vám tak ještě putují, máte jen pár možností, jak se těch nevyžádaných zbavit:

 • Omezení počtu současných připojení: je elegantní řešení. Pokud je ale botnet velký, stačí útočníkovi pouze omezený počet spojení a stejně vás položí. Naopak můžete omezit uživatele, kteří jsou za velkým NATem. Zkusit to ale preventivně můžete:

  # zablokování portu 80 (webserver) nad 20 současných připojení
  iptables -A INPUT -p TCP --syn --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 20 -j REJECT
  
 • Omezení připojení za časový úsek: má podobné omezení, jako výše uvedené.

  # zablokování nových TCP spojení
  iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s --limit-burst 3 -j RETURN
  
 • Omezení přístupu z konkrétní země: je dobré v případě, že na server útočí právě botnet, který je jen (nebo alespoň z podstatné části) v jedné konkrétní zemi a zároveň máte to štěstí, že s ní nemusíte komunikovat. Veškeré subnety rozdělené podle zemí najdete na webu ipdeny.com. Pro omezení příchozích spojení z Číny proto provedeme:

  wget http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/countries/cn.zone
  while read SUBNET ; do iptables -I INPUT -s $SUBNET -j REJECT ; done < cn.zone
  

Žádné z výše popsaných řešení není úplně nejlepší, ale může pomoci při první obraně systému. Další bezpečnostní otázky řešte s dokumentací systému, manuálem k iptables a v neposlední řadě se svým ISP, který za tučnou úplatu určitě rád pomůže.

Máte nějaké další tipy, jak útokům předejít? Podělte se..

Zajímavé zdroje: