stderr

Jakub Jedelský

Základy administrátora: přidání uživatele do skupiny

Toto je úvodní řeč, kterou můžete ignorovat a skočit rovnou na samotný článek.

Nemám rád takové ty řeči jako "ode dneška Vás budu pravidelně informovat ..." nebo "na tomot blogu budu psát o ...", protože to pak vždycky dopadne stejně: po chvíli (většinou po prvním, úvodním, článku) to autora přestane bavit a s pravidelným informováním nebo "super novým seriálem o ..." je konec. A tak začnu trošku jinak:

Během práce si dělám poznámky, které příkazy a věci potřebuji jako systémový administrátor řešit častěji (rozuměj denně) - dovoluji si tak tvrdit, že jsou potřeba jako minimální základ každého, kdo chce na podobné pozici obstát. A postupně, těžce nepravidelně a dle nálady, to zde budu publikovat. Většinu věcí lze vygůglovat, to né že ne (i já je gůglím a zdroje zde samozřejmě budu uvádět), jen to tak nějak shromáždím na jednom místě a česky (snad). Kategorii jsem si nazval Základy administrátora a určitě je všem jasné, že to bude o Linuxu. Jen dodám, že většina věcí bude zaměřena na CentOS/RHEL, i když základní příkazy by měly fungovat všude stejně. Ale už konec tlachání..

Práce s uživateli a skupinami

Přiřadit uživatele do skupiny můžeme dvěma základními příkazy useradd/adduser a usermod. useradd (adduser je symlink) vytváří nového systémového uživatele a pomocí přepínačů můžeme upravovat jeho základní nastavení jako např. domovský adresář (-d, --home) nebo login shell (-s, --shell). Oproti tomu usermod se stará o uživatele stávající.

Informace o uživatelích jsou uloženy v souboru /etc/passwd, skupiny můžete najít v /etc/group.

Použití useradd

Při vytváření uživatele můžeme zařazení do skupiny zadat pomocí přepínače -G, --groups. Chceme-li tedy vytvořit uživatele rex a zároveň jej zařadit do skupiny dynosauri použijeme:

$ useradd -G dynosauri rex

Uživatele můžeme přidat do více skupin najednou, stačí je oddělit čárkami (bez mezery):

$ useradd -G dynosauri,prvohory rex

Tyto skupiny ale již musí existovat, přesvědčit se o tom můžeme v souboru /etc/group.

Použití usermod

Jak jsem zmínil výše, příkaz usermod pracuje s již existujícími účty. Pro práci se skupinami využijeme přepínače -a, -G a -g. Pokud tedy chceme uživatele rex zařadit do skupiny prvohory použijeme:

$ usermod -a -G prvohory rex

Samozřejmě lze změnit i uživatelovu primární skupinu (která má většinou stejné jméno jako je jméno uživatele):

$ usermod -g dynosauri rex

Zdroj

man useradd
man usermod

web cyberciti.biz